ຮູບພາບ
ຊື່​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ
CAS ຜະລິດຕະພັນ
ຄໍາ​ສັ່ງ
117​, 02​, 2
88901​, 36​, 4
64​, 86​, 8
136085​, 37​, 5
160468​, 17​, 7
5041​, 81​, 6
50816​, 24​, 5
53947​, 92​, 5